Konwersja długu na kapitał w spółce kapitałowej nie musi wiązać się z podwyższeniem kapitału zakładowego według wartości długu

Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy Często jest tak, że ze względów podatkowych wspólnicy zasilają swe spółki kapitałem w formie pożyczek. Jednakże równie często spółki nie są w stanie w przewidywalnym czasie zwrócić pożyczek. W takiej sytuacji z roku na rok bilans sp...
Czytaj więcej

Istotne zmiany w polskich przepisach o hipotece uelastyczniają realne zabezpieczenie wierzytelności

Dnia 20 lutego 2011 r. weszła w życie istotna nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zmiana przepisów o hipotece ma w założeniu prowadzić do poprawy funkcjonowania tego rzeczowego środka zabezpieczenia wierzytelności. Podstawową zmianą, jest ujednolicenie hipoteki i rezygna...
Czytaj więcej

Ogłoszenie upadłości z mozliwością zawarcia układu nie stanowi przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom szczególnie chronionym

W uchwałach z dnia 10 marca 2010 r. (sygn. akt I PZP 1/10, I PZP 2/10) Sąd Najwyższy uznał, iż przepis art. 41[1] § 1 Kodeksu pracy, wyłączający ochronę pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, ma zastosowanie tylko w razie ogłoszenia upadłości obejmującej li...
Czytaj więcej