Prawo spółek kancelaria radca prawny szczecin

Pomagamy rozpocząć działalność przez zawiązanie i zarejestrowanie spółek handlowych. Opracowujemy umowy spółek, statuty, umowy wspólników (shareholders’ agreements), czy regulaminy funkcjonowania organów korporacyjnych. W toku dalszej działalności obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, projektujemy dokumenty regulujace stosunki korporacyjne w spółkach. Projektujemy procesy zmian w strukturze kapitałowej przez podwyższenie kapitału zakładowego lub obrót udziałami czy akcjami w spółkach.

Wspieramy w procesach przekształceń, połączeń i przejęć. Skupiamy się na takim rozwiązaniach zapewniających sprawne i bezpieczne zrealizowanie celów korporacyjnych naszych Klientów przy zachowaniu ładu korporacyjnego.

W przypadku decyzji o zakończeniu działalności pomagamy sprawnie przeprowadzić postępowanie likwidacyjne.

Reprezentujemy strony sporów na gruncie prawa spółek. Posiadamy znaczące doświadczenie i sukcesy w sporach o stwierdzenie nieważności, uchylenie lub ustalenie nieistnienia uchwał organów właścicielskich spółek.