Nierozważne nabycie przedsiębiorstwa może doprowadzić do przejęcia długów sprzedawcy.

Dzięki http://pl.freeimages.com, Sira Anamwong[/caption] Częstą praktyką w obrocie gospodarczym jest „przejmowanie” przez jedną firmę części produkcji od innej firmy poprzez wykupienie środków produkcyjnych i magazynowych oraz przejęciu pracującej na nich załogi. Nie chodzi tu o nab...
Czytaj więcej