Wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako sposób na przywrócenie spółce zdolności sprawnego funkcjonowania.

W praktyce funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zdarza się, że z przyczyn osobistych lub biznesowych wspólnicy nie mogą dojść do porozumienia co do dalszych kierunków działania spółki. Taki stan rzeczy może paraliżować działania całej spółki  ze szkodą dl...
Czytaj więcej

Nierozważne nabycie przedsiębiorstwa może doprowadzić do przejęcia długów sprzedawcy.

Dzięki http://pl.freeimages.com, Sira Anamwong[/caption] Częstą praktyką w obrocie gospodarczym jest „przejmowanie” przez jedną firmę części produkcji od innej firmy poprzez wykupienie środków produkcyjnych i magazynowych oraz przejęciu pracującej na nich załogi. Nie chodzi tu o nab...
Czytaj więcej

Postępowanie upadłościowe jako sposób na maksymalizację szans uczestników „piramidy finansowej” na odzyskanie zainwestowanych pieniędzy

Wydarzenia ostatnich dni pokazują, że mimo zaawansowania polskiej gospodarki i okrzepnięcia kapitalizmu, obywatel wciąż są podatni na różnego rodzaju manipulacje i oszustwa ze strony nieuczciwych firm. Przykładów nie trzeba szukać daleko. 5 września 2012 r. Prokuratura Okręgowa w Gdańs...
Czytaj więcej