Upadłość transgraniczna. Wtórne postępowanie upadłościowe można wszcząć także wówczas, gdy postępowanie główne wszczęte w innym państwie członkowskim realizuje cel ochronny.

Bardzo istotny z punktu widzenia skutecznej restrukturyzacji w drodze transgranicznego postępowania upadłościowego jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie C‑116/11. Wyrok zapadł na kanwie następujących okoliczności. Spółka Chris...
Czytaj więcej