Nawiąż stałą współpracę z naszą Kancelarią

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców wymagających konsultacji prawnych w bieżących sprawach prowadzenia biznesu, zapewniając stałą obsługę prawną. Doradzamy przy projektowaniu i negocjowaniu umów z kontrahentami, o pracę lub o inne formy współpracy. Tworzymy regulaminy, ogólne warunki sprzedaży i inne dokumenty związane z działalnością produkcyjną, handlową i usługową. Reprezentujemy Klientów w sądach oraz przed organami administracji, w tym administracji skarbowej. Skutecznie windykujemy należności. Nasi Partnerzy biznesowi mogą liczyć na wsparcie radców prawnych także w sprawach prywatnych, jak między innymi sprawy rodzinne i spadkowe.

Kancelaria radcy prawnego w Szczecinie, ustalając zasady współpracy, do każdego Klienta podchodzi indywidualnie. Stała obsługa firmy może być oparta o system wynagrodzenia ryczałtowego za kompleksowe objęcie ochroną prawną. Dopuszczamy również uzgodnienie określonego limitu godzin pracy kancelarii  w miesięcznym wynagrodzeniu ryczałtowym, po wyczerpaniu którego naliczymy wynagrodzenie za kolejne przepracowane godziny.

Stała obsługa prawna to nie tylko bezpieczeństwo wynikające z możliwości weryfikacji prawnej szczegółów zamierzonych projektów gospodarczych. W rzeczywistości pozwala zoptymalizować miesięczne wydatki na usługi prawne  oraz zminimalizować ryzyko strat wynikających np. z niedopatrzeń przy podpisywaniu różnych niesprawdzonych przez prawnika dokumentów. Decydując się na współpracę z naszą Kancelarią Radcy Prawnego, zyskujecie Państwo wsparcie solidnego partnera.

...lub skorzystaj z naszych usług przy poszczególnych zleceniach

Skorzystaj z doradztwa prawnego w poszczególnych sprawach. Poprowadzimy sprawę sądową, napiszemy umowę, weźmiemy udział w negocjacjach kontraktu, założymy spółkę. Po ustaleniu warunków zlecenia niezwłocznie przystąpimy do jego wykonania.

W zależności od charakteru zlecenia pobierzemy wynagrodzenie ryczałtowe lub określimy je na podstawie ilości przepracowanych godzin. W przypadku sprawy sądowej, zgodnie z wysokością uzgodnionego wynagrodzenia, możemy umówić się na wynagrodzenie za sukces, należne za wygranie sprawy i wyegzekwowanie roszczenia. Wysokość wynagrodzenia każdorazowo ustalamy mając na uwadze stopień skomplikowania zadania oraz spodziewany nakład pracy i kosztów.

Współpraca oparta o poszczególne zlecenia nie wiąże się ze stałym przewidywalnym miesięcznym obciążeniem finansowym, jednakże wynagrodzenie za poszczególne czynności jest kalkulowane wyżej, niż w przypadku stałej obsługi prawnej adwokata.