odszkodowania kancelaria szczecin

Klientom indywidualnym nasza kancelaria prawna proponuje pomoc w dochodzeniu odszkodowań. Często osoby, które poniosły szkody majątkowe lub osobowe w wyniku wypadku komunikacyjnego, pożaru lub np. upadku na oblodzonym chodniku, borykają się z licznymi trudnościami w dochodzeniu swoich praw od podmiotów odpowiedzialnych lub od ubezpieczyciela. By uzyskać należyte odszkodowanie, warto sięgnąć po pomoc radcy prawnego.

Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach szkodowych aby zmaksymalizować wartość świadczenia niespornego. W przypadku, gdy wartość przyznanego odszkodowania jest niesatysfakcjonująca, zastępujemy poszkodowanych w procesach sądowych przeciwko osobom odpowiedzialnym lub ubezpieczycielom.

Reprezentujemy m.in. w procesach o:

  1. zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej,
  2. odszkodowanie lub zadośćuczynienie rozstrój zdrowia lub za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego,
  3. odszkodowanie za szkodę w pojeździe w wyniku wypadku komunikacyjnego,
  4. odszkodowania za szkody rolnicze, w tym odszkodowania z polis agro casco,
  5. zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub naprawienie szkody w mieniu w związku z niedopełnieniem obowiązku należytego utrzymania drogi lub chodnika (poślizgnięcie, potknięcie, uszkodzenie elementów jezdnych pojazdu),
  6. naprawienie innych szkód na podstawie umów ubezpieczenia AC lub OC.