Kancelaria audyt Szczecin

Audyt prawny polega na dokładnej analizie dokumentów firmy, w szczególności umów o pracę lub innych źródeł prawa pracy, umów z kontrahentami, a także z członkami zarządu, aktów założycielskich i uchwał organów spółek czy też umów, na podstawie których doszło do nabycia środków trwałych o znacznej wartości.

Wynikiem analizy jest raport stwierdzający stan zgodności z prawem badanych dokumentów oraz rekomendacje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Dokument ten uświadamia władzom firmy, jaki jest stan prawny jej majątku, czy umowy wykonywane na co dzień są ważne i czy nie tkwią w nich „pułapki”.

Świadomość rzeczywistego stanu prawnego w firmie pozwala skorygować wykryte nieprawidłowości, a zawarte już umowy wykonywać z pełną świadomością skutków prawnych postanowień kontraktowych, których znaczenia przedsiębiorca mógł nie być wcześniej świadomy. W praktyce fuzji i przejęć audyt prawny zlecany przez potencjalnego nabywcę przedsiębiorstwa jest standardem, od którego nie sposób odstąpić.

Równolegle z audytem prawnym, we współpracy z Partnerami w zakresie ekonomii i księgowości, nasza kancelaria radcy prawnego w Szczecinie zapewnia sprawne przeprowadzenie audytu finansowego.