Kancelaria prawnik prawo autorskie szczecin

Prawa do wytworów intelektu wymagają szczególnej ochrony od chwili ustalenia utworu do momentu opublikowania go. Materia ochrony praw autorskich należy do najbardziej skomplikowanych i wymaga wiedzy o istocie tych praw oraz doświadczenia. Prawnicy z naszej kancelarii prawnej udzielą Państwu niezbędnej pomocy i porad prawnych, które zapewnią pełną ochronę własności intelektualnej.

W powyższym zakresie:

  1. projektujemy umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych, jak również umowy wydawnicze,
  2. projektujemy i negocjujemy umowy o stworzenie utworów takich jak projekty budowlane czy architektoniczne,
  3. opiniujemy stany faktyczne pod kątem stwierdzenia naruszenia praw autorskich,
  4. zgłaszamy znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe do ochrony,
  5. reprezentujemy w sporach o ochronę praw autorskich.