Niezgodność z konstytucją przepisów o ryczałcie za noclegi kierowców – wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań sądowych

W wyroku  24 października 2016 r. (K 11/15) Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (j.t. Dz.U.2012.1155, ze zm.) w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U.1998.21.94, ze zm.) w z...
Czytaj więcej