Szansa na wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań o odszkodowanie za naruszenie praw autorskich

Jednym z podstawowych filarów ochrony praw autorskich w Polsce były do dnia dzisiejszego zasady określenia odszkodowania należnego osobie uprawnionej z tytułu autorskich praw majątkowych. Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uprawniony, które...
Czytaj więcej

Nierozważne nabycie przedsiębiorstwa może doprowadzić do przejęcia długów sprzedawcy.

Dzięki http://pl.freeimages.com, Sira Anamwong[/caption] Częstą praktyką w obrocie gospodarczym jest „przejmowanie” przez jedną firmę części produkcji od innej firmy poprzez wykupienie środków produkcyjnych i magazynowych oraz przejęciu pracującej na nich załogi. Nie chodzi tu o nab...
Czytaj więcej