OBSZARY NASZEJ SPECJALIZACJI

Obsługa prawna dla Twojego biznesu

Oferujemy zarówno długoterminową obsługę prawną, jak i obsługę przy poszczególnych projektach. Specjalizujemy się w prawie gospodarczym oraz prawie spółek

Spory sądowe – prawnicy

Od wielu lat skutecznie reprezentujemy klientów zarówno biznesowych, jak i indywidualnych w sporach sądowych i pozasądowych. Obieramy strategie prowadzące do osiągnięcia założonych celów.

Prawo spółek

Zachowanie ładu korporacyjnego w spółkach wymaga nie tylko doskonałej znajomości przepisów i ich interpretacji, ale również umiejętności korzytsania z nich do osiągania celów korporacyjnych naszych Klientów

Porady prawne – branża informatyczna

Wspieramy przedsiębiorców działających w obszarze nowych technologii. Szczególny nacisk kładziemy na zabezpieczenie praw naszych Klientów do utworów informatycznych oraz ochronę tych praw przed naruszeniami.

Prawo upadłościowe

Postępowanie upadłościowe przewiduje z jednej strony silne narzędzia służące ochronie wierzycieli, z drugiej zaś strony może pomóc niewypłacalnemu przedsiębiorcy stanąć na nogi.

Dochodzenie odszkodowań od ubezpieczyciela i podmiotów

Reprezentujemy przed ubezpieczycielami w postępowaniach szkodowych, a także przed sądami w sprawach o odszkodowania z tytułu ziszczenia się zdarzeń ubezpieczenieowych.

Odszkodowania za szkody medyczne

Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych z placówkami medycznymi oraz ubezpieczycielami w sprawach o zadośćuczynienie za krzywdę wynikłą z błędów w sztuce medycznej..

Prawo autorskie

Świadczymy pomoc prawną w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Projektujemy umowy o korzystanie z tych praw. Reprezentujemy w sporach o ochronę praw autorskich.

Audyt prawny

Czy jesteś pewny(a), że przez lata pracy w Twojej firmie nie popełniono błędów? Prześwietlimy firmę, aby zdiagnozować zagrożenia prawne. Następnie je zneutralizujemy.

Specjalizujemy się m.in. w prawie handlowym, upadłościowym i autorskim. Świadczymy usługi nakierowane na potrzeby biznesu – proponujemy stałą współpracę w ramach kompleksowej obsługi prawnej firm. Korzystając z naszych konsultacji, mają Państwo pewność, że wszelkiego rodzaju umowy nawiązywane przez Państwa przedsiębiorstwo są korzystne i zgodne wszelkimi przepisami prawnymi. Służymy pomocą podczas opracowywania umów i statutów niezbędnych przy zawiązywaniu spółek, jak również w trakcie ogłaszania upadłości. Wieloletnia praktyka w zakresie prawa upadłościowego pozwala nam na niesienie pomocy w postaci przygotowywania niezbędnych dokumentów czy reprezentowania przed właściwymi organami. Dodatkowo przeprowadzamy audyty prawne i udzielamy porad prawnych przy realizacji projektów informatycznych.

Doradztwo prawne dla Klienta indywidualnego

Klientom indywidualnym proponujemy doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego czy karnego. Zajmujemy się reprezentowaniem podczas sporów sądowych, dokładając wszelkich starań, by osiągnąć cele naszych Klientów i troszcząc się przede wszystkim o ich dobro. Pomagamy również w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczyciela czy podmiotów odpowiedzialnych.