Istotne zmiany w polskich przepisach o hipotece uelastyczniają realne zabezpieczenie wierzytelności

Dnia 20 lutego 2011 r. weszła w życie istotna nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zmiana przepisów o hipotece ma w założeniu prowadzić do poprawy funkcjonowania tego rzeczowego środka zabezpieczenia wierzytelności. Podstawową zmianą, jest ujednolicenie hipoteki i rezygna...
Czytaj więcej