Wygrana w sprawie o błąd medyczny

kancelaria szczecin

Szanowni Państwo,
informujemy, iż prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nasza Klientka uzyskała od pozwanego zakładu opieki zdrowotnej zadośćuczynienie i rentę za uszczerbek na zdrowiu wraz z odsetkami w łącznej kwocie przekraczającej 2 miliony złotych.

Jest to jedno z najwyższych orzeczonych świadczeń wynikających z błędu w sztuce lekarskiej zasądzonych w Polsce.

Reprezentacja osób pokrzywdzonych w sprawach o zadośćuczynienie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu jest jedną z naszych specjalizacji.

Zapraszamy do kontaktu. www.radca-szczecin.pl