Czy nadal warto wdrażać RODO?

Maj był miesiącem gorącym, dosłownie i w przenośni. Przedsiębiorcy z napięciem oczekiwali 25 maja, czyli dnia wejścia w życie przepisów tzw. RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Firmy wdrażały nowe zasady bezpieczeństwa i szkoliły pracowników. Dziś rozporządzenie obowiązuje już kilka miesięcy, emocje znacznie opadły. Pozostała jednak część firm, która RODO nadal nie wdrożyła. Można więc zadać pytanie:

Czy trzeba nadal wdrażać przepisy RODO?

Odpowiedź na to pytanie powinna być dla każdego oczywista. TAK. Przepisy RODO należy stosować. Rozporządzenie zostało uchwalone w maju 2016 roku i dwuletni okres do maja 2018 roku stanowił czas na przygotowanie się firm do stosowania nowych przepisów. Za naruszenie przepisów Rozporządzenie przewiduje kary pieniężne w wysokości do 20.000.000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Wysokość grożących kar powinna skutecznie zachęcić do podjęcia działań w celu należytej ochrony danych osobowych, nawet jeśli miałoby to wiązać się z większymi wydatkami.

Czy wprowadzenie RODO przyniesie jakieś korzyści firmie?

Przepisy RODO mają na celu ochronę przede wszystkim konsumentów. Należy, jednakże zastanowić się jakie korzyści może przynieść wdrożenie naszej firmie.

Dbanie o bezpieczeństwo danych niewątpliwie pozwoli na zbudowanie zaufania w relacji z klientami i kontrahentami. Może też przełożyć się na postrzeganie naszej firmy na rynku i wyróżnienie się na tle konkurencji. Należy pamiętać, że obecnie dane osobowe posiadają ogromną wartość – wiele firm jest gotowych zapłacić znaczne sumy za ich pozyskanie. Przepisy RODO służą zmianie myślenia o danych osobowych, właśnie jako o kapitale, który ma swoją wartość, o którą warto zadbać.  Jednym z elementów wdrożenia jest dokonanie analizy ryzyka i ocena zagrożeń. Przeprowadzenie takiej analizy i zastosowanie się do jej zaleceń może pomóc zidentyfikować problemy w firmie i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa nie tylko w aspekcie ochrony danych osobowych, ale też wszystkich posiadanych przez nas informacji, w tym np. tajemnic handlowych. Objęcie szkoleniem pracowników pomoże w zwiększeniu świadomości zagrożeń związanych z potencjalnym wyciekiem informacji. Tym samym wdrożenie RODO może dać szersze spojrzenie na ryzyka związane z prowadzoną działalnością.

* * *

Jeśli Wasza firma jeszcze nie wdrożyła przepisów RODO lub chcielibyście skorzystać z doradztwa w zakresie wdrożenia, szkoleń i bezpieczeństwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu na numery telefonów podane w zakładce Kontakt lub na adres e-mail mp@puchala-partnerzy.pl.

wdrożenie RODO Szczecin