Planowane zniesienie odrębnego postępowania gospodarczego szansą na łatwiejszy i sprawiedliwy dla przedsiębiorców proces.

gavel-1238036-639x427Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła długo oczekiwany projekt zmian w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego znoszący postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych. Obecnie spory pomiędzy przedsiębiorcami rozpoznawane z uwzględnieniem szczególnych przepisów nakładających na strony znaczące obowiązki już na etapie wnoszenia swoich pierwszych pism procesowych w sprawie i przewidujących surowe konsekwencje ich niedopełnienia, z przegraniem procesu włącznie. Chodzi w szczególności o obowiązek przedstawiania w pozwie, w odpowiedzi na pozew, w sprzeciwach od wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wszystkich twierdzeń, dowodów i zarzutów. Niezgłoszenie ich w pierwszych pismach w prawie najczęściej skutkuje ich pominięciem w dalszym toku sprawy, jeżeli zostały zgłoszone w na późniejszym jej etapie. Nowe twierdzenia i dowody można powoływać wyłącznie w przypadku udowodnienie, że możliwość lub potrzeba ich powołania  powstały później. W praktyce dla wielu uczciwych przedsiębiorców, który dochodzili w sądzie swoich racji oznacza to ryzyko przegrania sprawy wyłącznie z przyczyn formalnych w przypadku przedstawienia w pozwie zbyt małej ilości dowodów lub też dowodów o małej mocy dowodowej (np. wyłącznie faktury bez podpisu przeciwnika i bez pisemnej umowy, na podstawie której je wystawiono).

Projektowane zmiany mają w założeniu całkowicie znieść odrębność postępowania gospodarczego i sprawy gospodarcze mają się toczyć na zasadach ogólnych. Aby jednak uchronić strony przed celowym przewlekaniem procesu lub w inny sposób zawinionym jego przedłużaniem projektuje się przepis obligujący strony do zgłaszania twierdzeń i dowodów już w pierwszych pismach procesowych. Takie rozwiązania zbliżają polski proces gospodarczy do modelu niemieckiego, w którym na podstawie jednolitej procedury rozpoznawane są sprawy pomiędzy podmiotami prywatnymi i gospodarczymi, jednak sprawy tych ostatnich sądzą wyspecjalizowani w nich sędziowie.

Projektowane zmiany powinny przynieść ulgę stronom prowadzącym spory gospodarcze i sprawią, iż drobne uchybienia nie niosące ze sobą widma przewlekania procesu nie wpłyną na negatywne rozstrzygnięcie sporu, jak to miewa miejsce dotychczas. Sprawi to, że polski proces gospodarczy stanie się w odczuciu większej liczby jego uczestników procesem sprawiedliwym.