Planowane zniesienie odrębnego postępowania gospodarczego szansą na łatwiejszy i sprawiedliwy dla przedsiębiorców proces.

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła długo oczekiwany projekt zmian w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego znoszący postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych. Obecnie spory pomiędzy przedsiębiorcami rozpoznawane z uwzględnieniem szczególnych przepisów nakładający...
Czytaj więcej