Prawo upadłościowe

Wśród polskich przedsiębiorców pokutuje przekonanie, że upadłość firmy to zaprzepaszczenie szans: dla upadłego na wyjście z kryzysu finansowego, dla wierzyciela na odzyskanie swoich pieniędzy. Tymczasem nowoczesne prawo upadłościowe i sanacyjne daje obu tym grupom potężne narzędzi...
Czytaj więcej