kancelaria prawna szczecin., prawnik szczecin, radca prawny szczecin

5 rzeczy, których nie wiesz o pracy kancelarii prawnej

 

  1. Każdy radca prawny i adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Wsiadając za kierownicę samochodu jest dla nas oczywiste, że zarówno my jak i inni użytkownicy drogi posiadają (a przynajmniej mają obowiązek posiadać) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli tzw. OC. W razie wypadku nie musimy martwić się o wypłacalność sprawcy, wypłatę odszkodowania gwarantuje nam firma ubezpieczeniowa. Na taką samą ochronę możemy liczyć powierzając swoje sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokata i radcy prawnego obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności składających się na świadczenie pomocy prawnej. Przykładowo, obecnie radcowie prawni są objęci programem obowiązkowego ubezpieczenia OC, realizowanego przez PZU S.A. w koasekuracji z TUiR WARTA S.A. Warto wiedzieć, że suma gwarancyjna dla jednego zdarzenia wynosi 100.000 euro, a łącznie „w standardzie” radca prawny ma zapewnioną ochronę ubezpieczeniową na sumę ponad 1,5 miliona złotych. Ochrona obejmuje również szkody wyrządzone przez aplikantów, praktykantów i innych pracowników kancelarii.

  1. Na sukces Waszej sprawy pracuje cała kancelaria.

Powierzając swoją sprawę kancelarii przeważnie spotykacie się z radcą prawnym lub adwokatem i to jemu udzielacie pełnomocnictwa. Warto jednak wiedzieć, że na sukces Waszej sprawy pracuje cała kancelaria. Pracownicy są jak trybiki w dobrze działającej maszynie. To dzięki nim Wasze interesy są należycie reprezentowane. W kancelariach, oprócz profesjonalnych pełnomocników pracują także aplikanci, którzy szkolą się i przygotowują do zawodu. Ich praca jest ściśle nadzorowana przez radcę lub adwokata. Ważną rolę pełnią także pracownicy sekretariatu, którzy dbają o terminowość i techniczne aspekty sprawy.

  1. Twoje informacje są z nami bezpieczne.

Każdy pełnomocnik ma prawny obowiązek dotrzymywania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że wszystkie informacje, jakie przekazujecie radcy prawnemu bądź adwokatowi w związku ze swoją sprawą, są przez niego chronione i nie mogą zostać w żadnej formie udostępnione innym osobom. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy kancelarii. Pełnomocnik, by najlepiej dbać o Wasze interesy powinien mieć wiedzę o wszystkich faktach, mających związek ze sprawą – nawet jeśli Państwu wydają się mało istotne. Dzięki tajemnicy zawodowej nie musicie obawiać się ujawniając nawet wstydliwe (czy nawet narażające Was na odpowiedzialność karną!) informacje. Jeśli nie wyrazicie zgody na ich wykorzystanie w sprawie, nie zostaną one nigdy w żaden sposób upublicznione. Ani po zakończeniu prowadzenia sprawy, ani nawet po zaprzestaniu wykonywania zawodu przez pełnomocnika.

Do zachowania tajemnicy zawodowej zobowiązani są także wszyscy pracownicy kancelarii. Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których Wasz pełnomocnik dowiedział się udzielając Wam pomocy prawnej lub prowadząc sprawę, może nastąpić tylko wolą Sądu i tylko w wyjątkowych przypadkach.

  1. Nad jakością i rzetelnością pracy zawodowego prawnika czuwa Rzecznik Dyscyplinarny.

Każdy radca prawny i adwokat podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym, będącym organem samorządu zawodowego, czyli odpowiednio: Okręgowej Izby Radców Prawnych i Okręgowej Rady Adwokackiej (w strukturach samorządowych działają także Główny Rzecznik Dyscyplinarny, sądy dyscyplinarne oraz Wyższy Sąd Dyscyplinarny). Każde działanie pełnomocnika, które jest sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź stanowi naruszenie obowiązków zawodowych, podlega ocenie przez Rzecznika. Jeśli zatem macie uzasadnione zarzuty odnośnie działań Waszego pełnomocnika, macie pełne prawo zwrócić się do właściwej OIRP bądź ORA, która przeprowadzi postępowanie dyscyplinarne wobec radcy prawnego bądź adwokata. W przypadku potwierdzenia się zarzutów pełnomocnikowi grożą kary od upomnienia aż po zakaz wykonywania zawodu.

Nad wykonywaniem zawodu czuwają także powołani wizytatorzy, którzy mogą przeprowadzić wizytację kancelarii i ocenić prawidłowość wykonywania zawodu i przestrzegania zasad etyki.

  1. Telewizja kłamie;)

Tak, my też oglądamy seriale prawnicze. Niestety przedstawione w nich realia pracy prawników mają się nijak do rzeczywistości. I tak: nie, nie zawsze przychodzimy do pracy w garniturach i z nienaganną fryzura. Nie, sprawy w sądzie nie są załatwiane od ręki, a rozprawy wyznaczane na kolejny dzień. Nie, na sali sądowej nie krzyczymy „sprzeciw” i nie wyciągamy świadków „z kapelusza”. Zazwyczaj nie biegamy też po mieście w poszukiwaniu dowodów i nie mamy czasu by po drodze z rozprawy skoczyć na kawę z przyjaciółmi.

Nasza codzienność to raczej długie godziny spędzone na analizie przepisów i przygotowywaniu pism, przerywane wizytami w sądzie. Praca prawnika jest mało spektakularna, przynosi jednak dużo satysfakcji. Scenariusze pisane przez życie częstokroć biją na głowę te wymyślone przez scenarzystów.

Ważne zatem, aby zamiast opierać swoje wyobrażenia o prowadzeniu sprawy na wyobrażeniu wykreowanym przez telewizję, zaufać swojemu pełnomocnikowi.

kancelaria prawna szczecin., prawnik szczecin, radca prawny szczecin