Prawo spółek

Pomagamy rozpocząć działalność przez zawiązanie i zarejestrowanie spółek handlowych. Opracowujemy umowy spółek, statuty, umowy wspólników (shareholders’ agreements), czy regulaminy funkcjonowania organów korporacyjnych. W toku dalszej działalności obsługujemy organy spółek, i...
Czytaj więcej

Audyt prawny

Audyt prawny polega na dokładnej analizie dokumentów firmy, w szczególności umów o pracę lub innych źródeł prawa pracy, umów z kontrahentami, a także z członkami zarządu, aktów założycielskich i uchwał organów spółek czy też umów, na podstawie których doszło do nabycia środk...
Czytaj więcej